ติอต่อ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
 • ถนนวังเหนือ ตำบลเวียงเหนือ
  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  รหัสไปรษณีย์ 52000

 • โทรศัพท์  

  054218713

   , 

  054218396
 • โทรสาร  054218713, 054218396