ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

Resize Image-ปรับขนาดภาพ

Upload ภาพนามสกุล JPG, JPEG, GIF, PNG หรือ BMP 

เลือกพิมพ์ความสูงหรือความกว้างของภาพที่คุณต้องการ:

pixels