อุดมคติของตำรวจ

 

เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่
กรุณาปราณีต่อประชาชน
อดทนต่อความเจ็บใจ
ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก
ไม่มักมากในลาภผล
มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
ดำรงตนในยุติธรรม
กระทำการด้วยปัญญา
รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

 

 

 

หมายเหตุ  เพลงที่ร้องได้ร้องก่อนที่จะมีการแก้ไขภายหลัง(ในวรรค "มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อปวงชน" แก้เป็น" มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน")

 

 

•หน้าหลัก| ประวัติ| หน้าที่| ผู้บังคับบัญชา| การติดต่อ| แผนที่ |แผนที่ ศพฐ.5| Sitemap| สมุดเยี่ยม| เว็บบอร์ด| Wikipedia•

 

 

ค้นหาใน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5