วิสัยทัศน์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ::... วิทยาการกว้างไกล    ธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม   ก้าวนำสู่มาตรฐานสากล...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพะเยา "ยินดีต้อนรับ"

 

 

ชุดปฏิบัติการตรวจสถานที่เกิดเหตุ

 

 

กิจกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

 
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  ประชาสัมพันธ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      พ.ต.ท.ไพรินทร์  แสงแก้ว      นวท.(สบ3)หน.พฐ.จว.พะเยา

 

 

                              พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่เลขที่ 317/1-10 หมู่ 3 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จว.พะเยา 56000

                                                               โทรศัพท์และโทรสาร  0-5448-2311

                                                 E-mail Address : [email protected]