วิสัยทัศน์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ::... วิทยาการกว้างไกล    ธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม   ก้าวนำสู่มาตรฐานสากล...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดน่าน "ยินดีต้อนรับ"

 

 

ชุดปฏิบัติการตรวจสถานที่เกิดเหตุ

 

กิจกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

.........................................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  ประชาสัมพันธ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    พ.ต.ท.เกรียงไกร แช่มชุ่ม     นวท.(สบ3) หน.พฐ.จว.น่าน

 

 

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดน่าน  เลขที่  52 ถนนสุริยพงษ์  ตำบลในเวียง อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  55000

โทรศัพท์  0-5477-3038