วิสัยทัศน์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ::... วิทยาการกว้างไกล    ธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม   ก้าวนำสู่มาตรฐานสากล...
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      พ.ต.ท.หญิงสิริวัฒน์ ทั่งทอง

   นวท.(สบ2)หน.พฐ.จว.แม่ฮ่องสอน

 

 

                               พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  124 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ  อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน

                                      โทรศัพท์และแฟกซ์ หมายเลข 053-613595,  E–mail : sc_mhs @hotmail.com