วิสัยทัศน์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ::... วิทยาการกว้างไกล    ธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม   ก้าวนำสู่มาตรฐานสากล...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดลำพูน "ยินดีต้อนรับ"

 

 

ชุดปฏิบัติการตรวจสถานที่เกิดเหตุ

 

กิจกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

 

 
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  ประชาสัมพันธ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ต.ท.พงศธร ยะปัญญา 

   นวท.(สบ2)หน.พฐ.จว.ลำพูน

 

 

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดลำพูน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

โทร.....................