หน้าหลักประวัติหน่วยงานหน้าที่รับผิดชอบผู้บังคับบัญชาการติดต่อสมุดเยี่ยมเว็บบอร์ด

 

 

แผนที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

 

หน่วยงานในสังกัด

 

ลิงก์หน่วยงาน

 

IP address

 

 

ตรวจสอบโดเมนเนม

 

 

 

 

 

 

\119/- "เป็นตำรวจมืออาชีพ    เพื่อความผาสุกของประชาชน"

                            

 

 

งานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดินฯ 5 ธันวาคม 2556

การประชุมบริหารภายใน ศพฐ.5 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2556

ข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.-ผบก.ของ ศพฐ.5 เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯของ สพฐ.ตร.

การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำสัปดาห์ เมื่อ 25 กันยายน2556(มีคลิป จาก YouTube)

พิธีประดับยศ ร.ต.ต. ให้แก่ ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.5 ที่ สอบเลื่อนชั้นได้เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ปี 2556

การฝึกอบรมด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ

พล.ต.ต.หญิง สุนีย์ หาญชัยวัฒน์ ผบก.ศพฐ.5 ตรวจเยี่ยม พฐ.จว.แพร่

ภาพการประเมินนักวิทยาศาสตร์ (สบ2)-(สบ4)

การประชุมบริหารภายใน ศพฐ.5 ครั้งที่ 4/2556

โครงการ ตำรวจไทยใจสะอาด

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

กิจกรรม"บิ๊กคลีนนิ่งเดย์" 14 สิงหาคม 2556

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 

<< ดูเพิ่มเติม...>>

 

 

             

 

งานพิธีถวายพระพรชัย, พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ร่วมงานพิธี"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"14 ฤศจิกายน 2556

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556

ร่วมงานวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ร่วมพิธีและถวายพานพุ่ม เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ร่วมงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถึของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2556

 

 

 

 

 

พระราชกฤษฎีกา การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2554

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจับ ยึดละตรวจพิสูจน์ยาเสพติด พ.ศ. 2537

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจับ ยึด และตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2543

จรรยาบรรณผู้ชำนาญกา(.pdf)              จรรยาบรรณผู้ชำนาญกา(Image)

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551+แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2550 ในการรักษาราชการแทน พ.ศ.2550

บัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อหน่วยงาน ยศ และตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555(.pdf)      ไฟล์ภาพ(.jpg)        

คำแนะนำในการเก็บวัตถุพยานดีเอ็นเอเพื่อส่งตรวจพิสูจน์

ภาพแสดงลักษณะรูปพรรณสร้อยคอและสร้อยข้อมือ

นิติวิทยาศาสตร์กับกระบวนการยุติธรรม

สำเนา คำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค. 2537

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงาน จากอดีต - ปัจจุบัน ของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5  ดูภาพใหญ่ขึ้น

 

    กระทู้ที่มีการโพสเร็วๆนี้ 

 

 

    หัวข้อในเว็บบอร์ดที่มีผู้เข้าดูสูงสุด    

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดฟอนท์มาตรฐานราชการไท13 ฟอนท์       ดาวน์โหลดฟอนท์TH NiramitIT,TH SarabunIT       รายละเอียดฟอนท์

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงาน การขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ  สำหรับการตรวจประวัติ

อาชญากรรมเพื่อการขออนุญาตต่าง ๆ

การคำนวณค่าความอ้วน (ดัชนีมวลร่างกาย BMI)    การคำนวณค่าความอ้วน2

แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ ศพฐ.5

เตือนภัย จาก"แก๊ง คอลเซ็นเตอร์"(ปปง.เตือนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดอีก)

เตือนภัย โจรปล่อยสัญญาณรบกวนรีโมทรถยนต์

 

พระพุทธวิโมกข์ พระพุทธรูปบูชา ศพฐ.5

 พระพุทธวิโมกข์

 

พล.ต.ต.หญิง สุนีย์  หาญชัยวัฒน์

พล.ต.ต.หญิง สุนีย์  หาญชัยวัฒน์

ผบก.ศพฐ.5

 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

 

แจ้งผลการตรวจพิสูจน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทอุดมคติตำรวจ

เวลาที่เมืองต่าง ๆ ทั่วโลก

Online Chemical Dictionary

Google Map ประเทศไทย

แผนที่ท่องเที่ยวประเทศไทย

โค๊ดรหัสสี 

ตรวจดูหมายเลขไอพี

ปรับขนาดภาพออนไลน์

สร้างบาร์โค๊ดออนไลน์

เครื่องคิดเลขออนไลน์

ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

 

 

 

 

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 บน Facebook Facekook Share ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

   Page Rank Check PageRank Checker 

Validate GEO-TAGs

 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 | Google Analytics  

SEO

 

Google Pagerank

Security Check

Linkchecker 

Sitemap Submitter

Spider View

Meta Tag Analysis

 
ค้นหาใน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5