สมุดเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

อ่าน Guestbook

กลับไปหน้าแรก


ลบ / แก้ไข ความเห็น Guestbook

  ความเห็นที่ 21  ลงวันที่

 :  08/05/18

ลงเวลา

 :   15:35:06

   ชื่อ  :: admin
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   @Apichaya Kidtivong การรับ นศ.ฝึกงานที่ ศพฐ.5 มีการรับครับ แต่สถานศึกษาจะต้องมีหนังสือประสานมาก่อน เพราะว่า ต้องพิจารณาการเข้าไปฝึกงานในแต่ละกลุ่มงานที่เหมาะสมและจำนวนคน ระยะเวลาการฝึก เนื่องจากอาจจะมี นศ.มาฝึกงานอยู่ก่อน ทำให้ไม่สามารรับฝึกงานได้ครับ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  
เลือกหัวข้อที่ท่านต้องการจัดการ

แก้ไขความเห็นนี้
ลบความเห็นนี้
รหัสผ่าน Admin :