สมุดเยี่ยม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

อ่าน Guestbook

กลับไปหน้าแรก


ลบ / แก้ไข ความเห็น Guestbook

  ความเห็นที่ 18  ลงวันที่

 :  14/03/16

ลงเวลา

 :   22:14:41

   ชื่อ  :: Philippine Consulate, Chiangmai
   อีเมล์  :: [email protected]
   เว็บไซต์  :: http://bangkokpe.dfa.gov.ph/ophc

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   Interesting to learn that you also process Police Clearance. Do you have the same facility in Chiangmai and Chiang Rai?

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  
เลือกหัวข้อที่ท่านต้องการจัดการ

แก้ไขความเห็นนี้
ลบความเห็นนี้
รหัสผ่าน Admin :