ข่าวประชาสัมพันธ์

งานทะเบียนประวัติอาชญากร ศพฐ.5

งานทะเบียนประวัติอาชญากร

รายละเอียดขั้นตอนการขอตรวจสอบประวัติบุคคล เวลาทำการ และแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม »

ภาพประกอบข่าวที่ 2

แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ สภ.ในสังกัด ภ.จว.ลำปาง

แจ้งผลการตรวจสอบประวัติฯ ของ สภ.ในสังกัด ภ.จว.ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม »

ภาพประกอบข่าวที่ 3

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศและเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานงบทดลลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของ ศพฐ.5

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บังคับบัญชา ฝอ.ศพฐ.5

พ.ต.อ.หญิง ขวัญดาว เมษพันธุ์

พ.ต.อ.หญิง ขวัญดาว เมษพันธุ์

ผกก.ฝอ.ศพฐ.5

   กิจกรรม

ภาพกิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่ 1

รายละเอียดกิจกรรมที่ 1 .............................. .................................................................... ....................................................................

อ่านเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 2

รายละเอียดกิจกรรมที่ 2 .............................. .................................................................... ....................................................................

อ่านเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 3

รายละเอียดกิจกรรมที่ 3 .............................. .................................................................... ....................................................................

อ่านเพิ่มเติม »