• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

ตัวอย่าง "บัตรเลือกตั้ง ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ" ในวันที่ 15 มี.ค.66

เริ่มโดย Pol.Capt.Kittisak, 13 มีนาคม 2023 11:31

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

Pol.Capt.Kittisak

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ฝากประชาสัมพันธ์ ตัวอย่าง "บัตรเลือกตั้ง ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ" ให้ข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รับทราบ