• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

เข้าร่วมการประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 9 มี.ค.66

เริ่มโดย Pol.Capt.Kittisak, 12 มีนาคม 2023 21:59

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

Pol.Capt.Kittisak

วันที่ 9 มี.ค. 2566 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.นีรนาท ฉินประสิทธิชัย ผบก.ศพฐ.5 พร้อมด้วย นวท.(สบ 5) ศพฐ.5, นวท.(สบ 5) พฐก.ปรก.ศพฐ.5, ผกก.ฝอ.ศพฐ.5, นวท.(สบ 4) กลุ่มงานในสังกัด ศพฐ.5 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุม จากนั้นได้ประชุมบริหาร ศพฐ.5 โดย พฐ.จว.ในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุม ศปก.ศพฐ.5