• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ดีเอ็นเอ ศพฐ.5

เริ่มโดย Pol.Capt.Kittisak, 11 มีนาคม 2023 20:20

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

Pol.Capt.Kittisak

ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ดีเอ็นเอของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566