• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

คำสั่ง สพฐ.ตร. เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เริ่มโดย Pol.Capt.Kittisak, 03 มีนาคม 2023 17:47

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

Pol.Capt.Kittisak

คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ 50/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป