• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

สภ.เขาบางแกรก

เริ่มโดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5, 26 มกราคม 2023 15:54

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5

กลุ่มงานตรวจเอกสาร

    เลขหนังสือนำส่ง                        ลงวันที่             พนักงานสอบสวน              เลขหนังสืแจ้งผลการฯ ศพฐ.ที่           ลงวันที่                    วันที่แจ้ง

    1. ตช 0021(อน).(12)/2724    30 พ.ย. 2565    ร.ต.อ.วีระ  พะวา                    0032.83/007-008 (2 เรื่อง)             11 ม.ค.2566       26 ม.ค.2566
             

หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย


เว็บไซต์  http://www.scdc5.forensic.police.go.th/document/index.html
เพจ กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ. : https://www.facebook.com/QDpfsc5/