• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุตามโครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสาร

เริ่มโดย Pol.Capt.Kittisak, 16 ตุลาคม 2022 18:34

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

Pol.Capt.Kittisak

ประกาศศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุตามโครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสาร เพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565

Pol.Capt.Kittisak

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 1/2566
การซื้อพัสดุตามโครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสาร เพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ
ตามประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565