• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

ประโยชน์ที่ประชาชนและข้าราชการตำรวจจะได้รับจาก พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

เริ่มโดย Pol.Capt.Kittisak, 09 มกราคม 2023 22:06

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

Pol.Capt.Kittisak

ประโยชน์ที่ประชาชนและข้าราชการตำรวจจะได้รับจาก พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565