• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

อุ้มผาง

เริ่มโดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5, 15 ธันวาคม 2022 10:26

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5

กลุ่มงานตรวจเอกสาร

  เลขหนังสือนำส่ง                ลงวันที่             พนักงานสอบสวน              เลขหนังสืแจ้งผลการฯ ศพฐ.ที่        ลงวันที่        วันที่แจ้ง
หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย
เพจ กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.๕ https://www.facebook.com/KlumNganTrwcXeksarSphth5?ref=hl
Email : document_ex@hotmail.co.th