• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

หล่มเก่า

เริ่มโดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5, 30 กันยายน 2022 11:45

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5

กลุ่มงานตรวจเอกสาร

  เลขหนังสือนำส่ง                ลงวันที่          พนักงานสอบสวน         เลขหนังสืแจ้งผลการฯ ศพฐ.ที่           ลงวันที่            วันที่แจ้ง
หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย