• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

สภ.ทรายทองวัฒนา

เริ่มโดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5, 30 พฤศจิกายน 2021 16:36

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5

กลุ่มงานตรวจเอกสาร

 เลขหนังสือนำส่ง               ลงวันที่              พนักงานสอบสวน       เลขหนังสืแจ้งผลการฯ ศพฐ.ที่           ลงวันที่              วันที่แจ้ง

1. ตช 0021(กพ).(9)/1623   13 ก.ย.2564   ร.ต.อ.ประสาทพร บุญงาม     0032.83/302               25 พ.ย.2564        30 พ.ย.2564

หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย