• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

รอง ผบช.สพฐ.ตร.(3) ตรวจเยี่ยม พฐ.จว.เชียงใหม่

เริ่มโดย วิเศษ สมควร, 28 ตุลาคม 2021 10:41

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

วิเศษ สมควร

   27 ต.ค.2564 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.สพฐ.ตร.(3)  ได้มาตรวจเยี่ยม พฐ.จว.เชียงใหม่ เพื่อติดตามงานอำนวยการ งานบริการประชาชน และงานตรวจพิสูจน์ พร้อมรับฟังข้อปัญหาของหน่วย โดยมี พ.ต.อ.ฐานันดร วิทยาวุฑฒิกุล นวท.(สบ 4) พฐ.จว.เชียงใหม่ และ พ.ต.อ.หญิง วันเพ็ญ พันธุมสินชัย นวท.(สบ 4) กชช.ศพฐ.5 ปฏิบัติราชการ พฐ.จว.เชียงใหม่ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ที่ห้อง ศปก.พฐ.จว.เชียงใหม่ โดย รอง ผบช.สพฐ.ตร.(3) ได้กำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย ตร. และ สพฐ.ตร. อย่างมีมาตรฐานทั้งในส่วนงานตรวจพิสูจน์ งานบริการประชาชน รวมทั้งได้สอบถามปัญหาของหน่วยและปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาต่อไป