• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

ผบ.ตร. มอบนโยบายการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

เริ่มโดย chusit, 06 ตุลาคม 2021 14:11

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

chusit

วันที่ 2 ตุลาคม 2564  พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.  ได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้กับนายตำรวจระดับผู้บังคับการ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จเรตำรวจ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังทั่วประเทศ
ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
chusit
สำนักงานตำรวจแห่งชาติตอบสนองนโยบายรัฐบาล ภายใต้เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม “องค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”
พล.ต.ต. ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันเสาร์ ที่ 2 ต.ค. 64
ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำหรับในการประชุมครั้งนี้มีข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับการขึ้นไปเข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งสิ้นจำนวน 515 นาย และกำหนดรูปแบบการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้
•ประชุม ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1. ผู้บังคับบัญชา ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 21 นาย
2. ผู้บัญชาการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า จำนวน 42 นาย
• ประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือรับชมผ่านการถ่ายทอดสด
1. รองบัญชาการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า จำนวน 160 นาย
2. ผู้บังคับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า จำนวน 292 นาย
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มุ่งเน้นการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและนโยบายรัฐบาลให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม มีความโปร่งใส และมุ่งมั่น ในการขับเคลื่อน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 20 ปี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้มอบหมายให้จเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้กำกับ ดูแลและบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดังนี้
1. งานจเรตำรวจ มอบหมายให้ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ
2. งานสืบสวนสอบสวน มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
3. งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม มอบหมายให้ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. งานกฎหมายและคดี มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุทิน ทรัพย์พ่วง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
5. งานกิจการพิเศษ มอบหมายให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
6. งานความมั่นคง มอบหมายให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
7. งานบริหาร มอบหมายให้ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมหลัก มุ่งเน้นการสร้างองค์กรตำรวจให้เป็น “องค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”


ที่มา: https://saranitet.police.go.th/39612