• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

ภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของ พล.ต.ต. กำธร อุ่ยเจริญ ผบก.ศพฐ.5

เริ่มโดย chusit, 02 ตุลาคม 2021 14:27

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

chusit

ภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของ พล.ต.ต. กำธร อุ่ยเจริญ ผบก.ศพฐ.5

Pol.Capt.Kittisak

วันที่ 4 ต.ค. 2564 เวลา 09.30 น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5 ได้จัดทำพิธีต้อนรับ พล.ต.ต.กำธร อุ่ยเจริญ ผบก.ศพฐ.5 อย่างเป็นทางการ โดยมี พ.ต.อ.ญาณวรุตม์ หวังดี รอง ผบก.ศพฐ.5 เป็นผู้แทนข้าราชการตำรวจฯ มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่ฯ ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ ศพฐ.5
chusit

วันที่ 5 ต.ค. 2564 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.กำธร อุ่ยเจริญ ผบก.ศพฐ.5 พร้อมคณะฯ ได้เข้าพบ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง   เนื่องโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ และหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง

chusit

วันที่ 5 ต.ค. 2564  พล.ต.ต.กำธร อุ่ยเจริญ ผบก.ศพฐ.5 พร้อมคณะฯ ได้เข้าพบ  พล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง ผบก.ภ.จว.ลำปาง ณ สำนักงาน ผบก.ภ.จว.ลำปาง  เนื่องโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ และหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง


Pol.Capt.Kittisak

วันที่ 6 ต.ค.2564 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.กำธร อุ่ยเจริญ ผบก.ศพฐ.5 พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง กิ่งกมล ตะยะพงค์ นวท.(สบ 4) กสก.ศพฐ.5, พ.ต.อ.ฐานันดร วิทยาวุฑฒิกุล นวท.(สบ 4) พฐ.จว.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ กสก.ศพฐ.5, พฐ.จว.เชียงใหม่ ร่วมทำการตรวจสถานที่เกิดเหตุ คดีเพลิงไหม้ ร้านตะวันแดง เชียงใหม่ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ในท้องที่ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ ร่วมกับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่, เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเทศบาลนครเชียงใหม่ หลังการตรวจฯ ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้


Pol.Capt.Kittisak

วันที่ 6 ต.ค.2564 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.กำธร อุ่ยเจริญ ผบก.ศพฐ.5 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม พฐ.จว.เชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ พร้อมมอบวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐ.จว.เชียงใหม่


Pol.Capt.Kittisak

วันที่ 7 ต.ค. 2564 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.กำธร อุ่ยเจริญ ผบก.ศพฐ.5 ได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มงานในสังกัด ศพฐ.5 เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องพร้อมมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ
Pol.Capt.Kittisak

วันที่ 14 ต.ค. 2564 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.กำธร อุ่ยเจริญ ผบก.ศพฐ.5 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการ ศพฐ.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี พ.ต.อ.ญาณวรุตม์ หวังดี รอง ผบก.ศพฐ.5, พ.ต.อ.หญิง ธิติมา ธรรเมศรานนท์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.5, ผกก.ฝอ.ศพฐ.5 และนวท.(สบ 4) ในสังกัด ศพฐ.5 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศพฐ.5  พร้อมมอบหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ พฐ.จว.ในสังกัดฯ


Pol.Capt.Kittisak

วันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.กำธร อุ่ยเจริญ ผบก.ศพฐ.5 ได้เข้าสำรวจพื้นที่สำหรับเตรียมการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.5 ณ บริเวณ สภ.เมืองลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จว.ลำปาง โดยมี พ.ต.อ.หญิง ขวัญดาว เมษพันธุ์ ผกก.ฝอ.ศพฐ.5 เป็นผู้ให้ข้อมูล


chusit

 
เมื่อวันที่ 23 ต.ค.64 เวลา 20.00 น.พล.ต.ต.กำธร อุ่ยเจริญ ผบก.ศพฐ.5 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.5 ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพ ร.ต.ต.พสิษฐ์ ขันทะวงศ์วัฒนา รอง สว.(อก.) พฐ.จว.น่าน ณ ศาลาพุทธสถิตย์ประชาร่วมใจ วัดสวนตาล อ.เมือง จ.น่าน