• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

สภ.นาอิน

เริ่มโดย nimnual, 02 กันยายน 2021 22:18

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

nimnual

สภ.นาอิน
[/b]

nimnual

#1
กลุ่มงานตรวจเอกสาร

   เลขหนังสือนำส่ง                ลงวันที่               พนักงานสอบสวน          เลขหนังสืแจ้งผลการฯ ศพฐ.ที่     ลงวันที่        วันที่แจ้ง
หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย

กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5

#2
กลุ่มงานตรวจเอกสาร

  เลขหนังสือนำส่ง                 ลงวันที่               พนักงานสอบสวน          เลขหนังสืแจ้งผลการฯ ศพฐ.ที่         ลงวันที่            วันที่แจ้ง
       
 

หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย