• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

สภ.พยุหะคีรี

เริ่มโดย กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5, 27 มิถุนายน 2018 16:14

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5

อ้างจาก: document05 เมื่อ 29 พฤษภาคม 2013 10:38
กลุ่มงานตรวจเอกสาร

 เลขหนังสือนำส่ง             ลงวันที่              พนักงานสอบสวน           เลขหนังสืแจ้งผลการฯ ศพฐ.ที่           ลงวันที่              วันที่แจ้ง

1. 0021(นว)406/

หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย

 เลขหนังสือนำส่ง             ลงวันที่              พนักงานสอบสวน           เลขหนังสืแจ้งผลการฯ ศพฐ.ที่           ลงวันที่              วันที่แจ้ง