• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ DNA

เริ่มโดย กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5, 12 พฤษภาคม 2015 16:14

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป
กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5
สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย
เลขหนังสือ                          ลงวันที่            ชื่อพนักงานสอบสวน                 เลขรายงาน            วันที่แจ้ง
 
ตช.0021(สท).11/

#1

กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน50021 (สท).(11)/1179   8 มิ.ย.64   พ.ต.ท.กษิณ  จินะกาศ   64405-10-019   16 ก.ค.64

หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย