• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

ข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานดีเด่น ของ ศพฐ.5 ครั้งที่ 1 รอบเดือน ต.ค.2557 – มี.ค.2558

เริ่มโดย chusit, 08 เมษายน 2015 15:04

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

chusit

ข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานดีเด่น ของ ศพฐ.5 ครั้งที่ 1 รอบเดือน ต.ค.2557 – มี.ค.2558


      1. ชั้นสัญญาบัตร ระดับ รอง สว.    ร.ต.ต.สามารถ  พัลวัน  รอง สว.(อก) กอป.ศพฐ.5      2. ชั้นประทวน  จ.ส.ต.สมศักดิ์  อินต๊ะงาม  ผบ.หมู่ กอป.ศพฐ.5