• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

คำสั่ง ตร.ที่ 523/2557 ลง 29 ก.ย.2557 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธปืนเเละเครื่องกระสุนปืนของกลาง

เริ่มโดย chusit, 03 มีนาคม 2015 11:39

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

chusit

คำสั้งนี้ ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่ง ตร.ที่ 323/2563 ลง 18 มิ.ย.63

คำสั่ง ตร. ที่ ๕๒๓/๒๕๕๗ ลง ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๗
เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธปืนเเละเครื่องกระสุนปืนของกลางดาวน์โหลด [idl]http://www.scdc5.forensic.police.go.th/523.pdf[/idl]