ความต่อเนื่องของการครอบครองรักษาวัตถุพยาน (Chain of custody) -
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?
August 08, 2022, 10:47:14 PM
Home Help Search Calendar Login Register
News
สถิติ    หน้าเว็บ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

ดู ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับนิติวิทยาศาตร์ตำรวจ

ความต่อเนื่องของการครอบครองรักษาวัตถุพยาน (Chain of custody)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic. « previous next »
Pages: [1] Go Down Print
Author
[EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU]
Topic: ความต่อเนื่องของการครอบครองรักษาวัตถุพยาน (Chain of custody)  (Read 15497 times)
Admin
Administrator
*****
Offline Offline

Posts: 4520


"ดำรงตนในยุติธรรม"


WWW Email
| « on: April 03, 2011, 12:01:43 PM »

ความต่อเนื่องของการครอบครองรักษาวัตถุพยาน (Chain of custody)


ความต่อเนื่องของการครอบครองรักษาวัตถุพยาน คืออะไร

ลูกโซ่การครอบครองวัตถุพยานคือ การต่อเนื่องของวัตถุพยานที่มีการบันทึกเอกสารและบุคคลที่ได้ครอบครองวัตถุพยาน โดยปกติเป็นลำดับของลายมือชื่อที่แสดงการผ่านจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง


ความสำคัญของความต่อเนื่องของการครอบครองรักษาวัตถุพยาน

ความต่อเนื่องของการครอบครองรักษาวัตถุพยาน มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสืบสวน  เป็นการลำดับติดต่อกันของเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดโดยวัตถุพยานที่พบในสถานที่เกิดเหตุเวลานั้น ไปจนถึงเวลาที่มีการพิจารณาคดีในศาล  ทุก ๆการเชื่อมโยงของลูกโซ่ได้มีการบันทึกเป็นเอกสารไว้  จากสิ่งที่พบในสถานที่เกิดเหตุ  การรวบรวมวัตถุพยาน   การเก็บรักษา  การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  การส่งไปเก็บรักษา   การส่งผ่านไปที่ศาล   ทุกๆ การเชื่อมโยงถูกบันทึก วันที่  เวลา การถือครองของแต่ละบุคคล  เป็นการบันทึกวัตถุพยานเฉพาะบุคคล  ถ้ามีการขาดของลูกโซ่การครอบครองวัตถุพยานก็ไม่สามารถให้คำอธิบายในขั้นตอนการเดินทางของวัตถุพยานจากสถานที่เกิดเหตุไปถึงห้องพิจารณาของศาลได้   วัตถุพยานนั้นก็ไม่มีประโยชน์ต่อคดี และอาจถูกส่งคืนโดยไม่ได้ตั้งใจ

ความต่อเนื่องของการครอบครองรักษาวัตถุพยานเกี่ยวข้องกับเอกสารที่มีลำดับวันเดือนปี  และเป็นเส้นทางของเอกสาร ที่แสดงถึงการถือเอา  การครอบครอง  การควบคุม  การถ่ายโอน  การวิเคราะห์   การกำหนดว่าพยานหลักฐานเป็นโดยรูปร่างหรือทางอิเลคทรอนิกส์ เพราะพยานหลักฐานสามารถใช้ในศาลลงโทษผู้กระทำความผิดทางอาญาได้  ซึ่งจะต้องมีการดูแลรักษาอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกล่าวอ้างในภายหลังว่า  มีการให้สินบนหรือการประพฤติผิด ซึ่งสามารถทำให้ยอมความในคดีที่มีการฟ้องร้องให้ไปทางที่พ้นผิด หรือทำให้ยกฟ้องในคำตัดสินที่มีพิรุธ ของคณะตุลาการเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่มีการอุทธรณ์    ความคิดหลังจากการบันทึกลูกโซ่การครอบครองถูกสร้างขึ้นเพื่อให้พยานหลักฐานที่กล่าวถึงเป็นข้อเท็จจริงที่ค่อนข้างสัมพันธ์กับความผิดทางอาญา  ตัวอย่างเช่น มีการสร้างพยานหลักฐานที่เป็นเท็จทำให้บุคคลบางคนเป็นผู้กระทำความผิดขึ้นได้


การสร้างความต่อเนื่องของการครอบครองรักษาวัตถุพยาน มีความสำคัญเป็นพิเศษเมื่อพยานหลักฐานเกิดขึ้นจากของที่แลกเปลี่ยนกันได้ในทางปฏิบัติ  ส่วนมากที่พบเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ซึ่งถูกจับกุมโดยบุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  ในแต่ละคดีจำเลยปฏิเสธไม่ยอมรับการเป็นเจ้าของวัตถุสงสัยที่ได้เก็บในเวลานั้น  เอกสารประกอบของลูกโซ่การครอบครองวัตถุพยานและคำให้การ ได้ถูกนำไปใช้ในการดำเนินการตามกฎหมาย เป็นพยานหลักฐานที่หนักแน่น  เป็นข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ว่าจำเลยเป็นเจ้าของ

ในการพิสูจน์บุคคลจะต้องใช้ชิ้นของวัตถุพยานที่มีการครอบครอง ในทางปฏิบัติ หมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่สืบสวนจะต้องเก็บวัตถุพยาน บันทึกเอกสารการเก็บ และมีเก็บวัตถุพยานไว้ในสถานที่ปลอดภัย  การจัดการในภายหลังระหว่างการเก็บวัตถุพยานและการนำไปแสดงที่ศาล จะต้องเป็นเอกสารที่มีความสมบูรณ์ที่มีลำดับวันเดือนปี เป็นพยานหลักฐานที่เชื่อได้อย่างแน่นอน  แม้จะมีการคัดค้านตามกฎหมายก็ตาม เอกสารนั้นควรจะรวมถึงสภาวะที่วัตถุพยานนั้นถูกเก็บอยู่  หลักฐานของผู้ครอบครองทั้งหมด  ระยะเวลาในการครอบครอง  สภาวะความปลอดภัยขณะมีการถือครองหรือการเก็บวัตถุพยานและวิธีการส่งผ่านวัตถุพยานในแต่ละเวลาที่เกิดขึ้น จะต้องปรากฏลายมือชื่อของบุคคลที่ครอบครองในแต่ละขั้นตอน


ส่วนประกอบของความต่อเนื่องของการครอบครองรักษาวัตถุพยาน


ความต่อเนื่องของการครอบครองรักษาวัตถุพยานเป็นกระบวนการครอบครองวัตถุพยาน ประกอบด้วย

1. การจัดการ (Taking)  เป็นกระทำโดยผู้เก็บวัตถุพยาน จำแนกวัตถุพยานโดยการทำตำหนิ ระบุวันเดือนปีที่เก็บ และรายละเอียดต่างๆ
2. การเก็บ (Keeping) เป็นพิสูจน์ให้เห็นว่าการเก็บและครอบครองวัตถุพยานได้กระทำอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. การขนส่ง (Transporting)  ต้องรัดกุม แสดงให้เห็นว่าไม่เกิดการสับสนกับวัตถุพยานอื่น มีการลงทะเบียนถ้าเป็นการส่งทางไปรษณีย์
 4.การส่งมอบ (Delivering)  เป็นการพิสูจน์ว่าของกลางได้ส่งมอบให้กับผู้รับอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีหลักฐานแสดงวันเดือนปีที่รับของกลาง และมีรายชื่อผู้รับผิดชอบทุกครั้ง

« Last Edit: April 23, 2012, 10:19:56 AM by Admin »


Logged

Admin
Administrator
*****
Offline Offline

Posts: 4520


"ดำรงตนในยุติธรรม"


WWW Email
| « Reply #1 on: April 23, 2012, 10:21:54 AM »

คุณค่าของวัตถุพยานและแนวคิดว่าด้วย “ความต่อเนื่องของการครอบครองรักษาวัตถุพยาน"


วัตถุพยาน

หากทำความเข้าใจ เรียนรู้และจัดเก็บอย่างถูกต้อง จะทำให้ได้ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุที่กำลังทำการสืบสวนสอบสวนอยู่นั้น ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม โดยปราศจากอคติและเชื่อถือได้

คุณค่าของหลักฐานที่แม้ว่าจะมีการตรวจเก็บและรักษาด้วยความระมัดระวังสูงสุดแล้วก็ตาม แต่มีโอกาสที่จะสูญเสียไปได้ตลอดเวลาเช่นกัน  หากไม่มีการรักษาความต่อเนื่องของการครอบครองรักษาวัตถุพยานมักจะถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อที่เปราะบางที่สุดในกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา

สิ่งเหล่านี้จะอ้างอิงถึงการบันทึกหลักฐานเวลา เพื่อพิสูจน์ความเชื่อมโยงของหลักฐานเข้ากับการกระทำความผิดนั้นๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงให้เห็นรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนที่กำลังดำเนินการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจใน”การติดตามร่องรอย” เหล่านั้น และการรักษา “ความต่อเนื่องของการครอบครองรักษาวัตถุพยาน” ตั้งแต่สถานที่เกิดแหตุไปจนถึงห้องพิจารณาคดีในชั้นศาล
 
Logged

Pages: [1] Go Up Print 
« previous next »
Jump to:  

* Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)

• หน้าหลัก| ประวัติ| หน้าที่| ผู้บังคับบัญชา| การติดต่อ| Mapgoogle| Download| Sitemap| สมุดเยี่ยม| เว็บบอร์ด| Wikipedia•

  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ถนนวังเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000   
โทรศัพท์ 0-5421-8396 , 0-5421-8022 โทรสาร 0-5421-8396

Sitemap |Sitemap |Sitemap
Powered by MySQL Powered by PHP Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.101 seconds with 17 queries.

Page Rank Check