• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

สภ.ปางมะผ้า

เริ่มโดย chusit, 24 เมษายน 2013 16:45

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

chusit

สภ.ปางมะผ้า


#1
กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5
สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน
           เลขหนังสือ                    ลงวันที่             ชื่อพนักงานสอบสวน            เลขรายงาน            วันที่แจ้ง
   
ตช 0020(มส)(03)89/

กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5

#2
กลุ่มงานตรวจเอกสาร

เลขหนังสือนำส่ง               ลงวันที่           พนักงานสอบสวน             เลขหนังสืแจ้งผลการฯ ศพฐ.ที่          ลงวันที่         วันที่แจ้ง
 

หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย

เพจ กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.๕ https://www.facebook.com/KlumNganTrwcXeksarSphth5?ref=hl

#3
กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน


           เลขหนังสือนำส่ง                ลงวันที่              ชื่อพนักงานสอบสวน          เลขรายงาน            ลงวันที่             วันที่แจ้ง   

1. ที่  0020(มส)(03)89/256        17 มี.ค. 2566      พ.ต.ต.เขตน่าน    ศิลลิ           0986/2566         20 มี.ค. 2566    21 มี.ค. 2566
2. ที่  0020(มส).89(ส)/257         17 มี.ค. 2566      ร.ต.อ.ชัยวัฒน์     ปิมแปง       0987/2566         20 มี.ค. 2566    21 มี.ค. 2566
3. ที่  0020(มส)(03)89/255        17 มี.ค. 2566      พ.ต.ต.เขตน่าน    ศิลลิ           0988/2566         20 มี.ค. 2566    21 มี.ค. 2566
[move] ส่งของกลางที่มีปลอกและหัวกระสุน (รวมลูกกระสุนปราย) ต้องมีภาพถ่ายประกอบด้วย ถ้าไม่มีภาพถ่ายจะไม่รับตรวจ[/move]

#4
กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

เลขหนังสือนำส่ง                  ลงวันที่             ชื่อพนักงานสอบสวน                    เลขงาน                  วันที่แจ้ง       
 


 
หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์
             พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย


https://www.facebook.com/pages/กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง/1446079775604415

https://www.facebook.com/fingerprint.lampang

pannipa2521

#5
กลุ่มงานตรวจยาเสพติด  ศพฐ.5
สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน
         เลขหนังสือ                    ลงวันที่             ชื่อพนักงานสอบสวน            เลขรายงาน            วันที่แจ้ง
 
ตช 0020(มส).89(31)/

#6
อ้างจาก: csi67358 เมื่อ 09 มกราคม 2017 11:03
กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
          เลขหนังสือ                  ลงวันที่              ชื่อพนักงานสอบสวน            เลขรายงาน           วันที่แจ้ง 
 0020(มส).89(31)/
ติดต่อรับรายงานที่ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.5 ชั้น 3
พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการผู้ที่มาติดต่อขอรับผลการตรวจ