• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

สภ.ไผ่โทน

เริ่มโดย chusit, 24 เมษายน 2013 16:42

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

chusit


#1
[shadow=red,left]กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5[/shadow]
สภ.ไผ่โทน จว.แพร่
เลขหนังสือ                           ลงวันที่        ชื่อพนักงานสอบสวน               เลขรายงาน              วันที่แจ้ง
 
0020(พร).7(16)/

#2
กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

       เลขหนังสือนำส่ง                     ลงวันที่             พนักงานสอบสวน                เลขงาน               ลงวันที่               วันที่แจ้ง

1. ที่ 0020(พร).7(16)/206          7 มี.ค. 2566          ร.ต.อ.อภิชาติ เชื้อทอง        1068/2566     27 มี.ค. 2566        28 มี.ค. 2566
2. ที่ 0020(พร).7(16)/206          7 มี.ค. 2566          ร.ต.อ.อภิชาติ เชื้อทอง        1069/2566     30 มี.ค. 2566        31 มี.ค. 2566


หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย

#3
กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

เลขหนังสือนำส่ง         ลงวันที่          ชื่อพนักงานสอบสวน                 เลขงาน                            วันที่แจ้ง

หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์
             พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย
แบบหนังสือนำส่งวัตถุพยานส่งตรวจพิสูจน์  http://www.scdc5.forensic.police.go.th/forum/index.php?topic=2167.0

https://www.facebook.com/fingerprint.lampang

bas9sirawut

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแพร่
พฐ.จว.แพร่

สภ.ไผ่โทน จว.แพร่
         เลขหนังสือ               ลงวันที่               ชื่อพนักงานสอบสวน               เลขรายงาน           วันที่แจ้ง   
     
0020(พร).7(16)/

กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5

#5
กลุ่มงานตรวจเอกสาร

เลขหนังสือนำส่ง              ลงวันที่       พนักงานสอบสวน            เลขหนังสืแจ้งผลการฯ ศพฐ.ที่         ลงวันที่             วันที่แจ้งหมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย

Sirinapa

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ


  ตามหนังสือที่                      ลงวันที่                     พนักงานสอบสวน                       เลขรายงาน              ลงวันที่่
 0020(พร).7(16)/

ติดต่อรับรายงานที่ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.5 ชั้น 3
พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการผู้ที่มาติดต่อขอรับผลการตรวจ

#7
อ้างจาก: Sirinapa เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2021 11:31
กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

  ตามหนังสือที่                ลงวันที่          พนักงานสอบสวน                เลขรายงาน          ลงวันที่่
  0020(พร).7(16)/

ติดต่อรับรายงานที่ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.5 ชั้น 3
พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการผู้ที่มาติดต่อขอรับผลการตรวจ