• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

สภ.ปง

เริ่มโดย chusit, 24 เมษายน 2013 16:37

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

chusit

สภ.ปง


#1
กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5
สภ.ปง จว.พะเยา
         เลขหนังสือ                 ลงวันที่               ชื่อพนักงานสอบสวน              เลขรายงาน           วันที่แจ้ง
 
ตช. 0020(พย)69/

#2
  
กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

เลขหนังสือนำส่ง             ลงวันที่         ชื่อพนักงานสอบสวน                         เลขรายงาน                    วันที่แจ้ง


กลุ่มงานตรวจยาเสพติด pfsc05

#3
กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.5

       เลขหนังสือนำส่ง                 ลงวันที่                  ชื่อพนักงานสอบสวน                เลขรายงาน               วันที่แจ้ง

1. ที่ ตช 0020(พย)69/

กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5

#4
กลุ่มงานตรวจเอกสาร

เลขหนังสือนำส่ง                            ลงวันที่         พนักงานสอบสวน            เลขหนังสืแจ้งผลการฯ ศพฐ.ที่             ลงวันที่                   วันที่แจ้ง
 
1   พย.0020(พย).69/
       

หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย


เพจ กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.๕ https://www.facebook.com/KlumNganTrwcXeksarSphth5?ref=hl

#5
กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

           เลขหนังสือ                       ลงวันที่                  ชื่อพนักงานสอบสวน                  เลขรายงาน               วันที่แจ้ง  

1. ที่  0020(พย).69/