• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

สภ.เชียงม่วน

เริ่มโดย chusit, 24 เมษายน 2013 16:36

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

chusit

สภ.เชียงม่วน


กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5

#1
กลุ่มงานตรวจเอกสาร

เลขหนังสือนำส่ง                   ลงวันที่               พนักงานสอบสวน           เลขหนังสือแจ้งผลการฯ ศพฐ.ที่          ลงวันที่         วันที่แจ้งหมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย

เพจ กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.๕ https://www.facebook.com/KlumNganTrwcXeksarSphth5?ref=hl

#2
กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

  ตามหนังสือที่                            ลงวันที่                    พนักงานสอบสวน          เลขรายงาน          ลงวันที่             ลงวันที่่

1.ที่ 0020(พย).6(11)(ส)/


ส่งของกลางที่มีปลอกและหัวกระสุน (รวมลูกกระสุนปราย) ต้องมีภาพถ่ายประกอบด้วย ถ้าไม่มีภาพถ่ายจะไม่รับตรวจ

#3
กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5
สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา

             เลขหนังสือ                     ลงวันที่        ชื่อพนักงานสอบสวน        เลขรายงาน           วันที่แจ้ง

ตช 0020(พย).6(11)(ส)/4169    13ธ.ค.65    พ.ต.ท.ประสิทธิ์ เตชะวงค์   05-64-14318    14ม.ค.65


หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์
            พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย
           

#4
กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง
         
เลขหนังสือนำส่ง                 ลงวันที่        ชื่อพนักงานสอบสวน                         เลขงาน             วันที่แจ้ง

0020(พย).6(11)(ส)/1202  22 เม.ย.63    ร.ต.อ.กชพงษ์  อินยศ     ตฝ 0116, ตอ0121/2563       20 พ.ค.63
0020(พย).6(11)(ส)/1202  22 เม.ย.63    ร.ต.อ.กชพงษ์  อินยศ     ตฝ 0112, ตอ0117/2563       20 พ.ค.63

หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์
            พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย

pannipa2521

#5
กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.5
สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา
เลขหนังสือ                                 ลงวันที่             ชื่อพนักงานสอบสวน          เลขรายงาน        วันที่แจ้ง

1 ตช 0020(พย).6(11)(ส)/