• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

สภ.ภูซาง

เริ่มโดย chusit, 24 เมษายน 2013 16:35

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

chusit

สภ.ภูซาง


#1
กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

เลขหนังสือนำส่ง                ลงวันที่            ชื่อพนักงานสอบสวน                  เลขงาน                  วันที่แจ้ง

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด pfsc05

#2
กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

     เลขหนังสือ                                  ลงวันที่                       ชื่อพนักงานสอบสวน                    เลขรายงาน               วันที่แจ้ง  

1. ที่ ตช 0020(พย).6(13)/

#3
[shadow=red,left]กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5[/shadow]
สภ.ภูซาง  จว.พะเยา
เลขหนังสือ                            ลงวันที่             ชื่อพนักงานสอบสวน           เลขรายงาน          วันที่แจ้ง

ตช 0020(พย).6(13)/

#4
กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

      ตามหนังสือที่                     ลงวันที่                    พนักงานสอบสวน             เลขรายงาน                  ลงวันที่่

1. ที่ 0020(พย).6(13)/


ส่งของกลางที่มีปลอกและหัวกระสุน (รวมลูกกระสุนปราย) ต้องมีภาพถ่ายประกอบด้วย ถ้าไม่มีภาพถ่ายจะไม่รับตรวจ

กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5

#5
กลุ่มงานตรวจเอกสาร

เลขหนังสือนำส่ง                   ลงวันที่           พนักงานสอบสวน        เลขหนังสืแจ้งผลการฯ ศพฐ.ที่      ลงวันที่                   วันที่แจ้ง

1.ตช 0020(พย).6(13)/

หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย

เพจ กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.๕ https://www.facebook.com/KlumNganTrwcXeksarSphth5?ref=hl

Sirinapa

#6
กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ


สภ.ภูซาง จังหวัดพะเยา
เลขหนังสือ                               ลงวันที่                   ชื่อพนักงานสอบสวน                     เลขรายงาน              วันที่แจ้ง
ตช 0020(พย).6(13)/
ติดต่อรับรายงานที่ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.5 ชั้น 3 พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการผู้ที่มาติดต่อขอรับผลการตรวจ

[glow=red,2,300][glow=red,2,300]
กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์


     
             เลขหนังสือนำส่ง           ลงวันที่                  พนักงานสอบสวน                เลขหนังสือ               ลงวันที่     

ตช 0020.(พย)6.(13)/2916        20 ต.ค.2565          พ.ต.ท.วรยุทธ  กันทสอน           0032.89/140           4 พ.ย.2565

หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย