• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

สภ.เชียงของ

เริ่มโดย chusit, 24 เมษายน 2013 16:26

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

chusit

สภ.เชียงของ


#1
 1

กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5

#2
กลุ่มงานตรวจเอกสาร

เลขหนังสือนำส่ง                    ลงวันที่          พนักงานสอบสวน            เลขหนังสืแจ้งผลการฯ ศพฐ.ที่          ลงวันที่                   วันที่แจ้ง

1.ตช 0020(ชร).373/2043      28 ส.ค.2565      ร.ต.อ.ยศพัทธ์  นันตา                0032.83/410                          29 พ.ย.2565     30 พ.ย.2565           

หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย
เพจ กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.๕ https://www.facebook.com/KlumNganTrwcXeksarSphth5?ref=hl
 

#3
[shadow=red,left]กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5[/shadow]
สภ.เชียงของ  จว.เชียงราย
ตามหนังสือที่                            ลงวันที่                 ชื่อพนักงานสอบสวน                เลขรายงาน            วันที่แจ้ง   
ตช 0020(ชร).373/         
ตช 0020(ชร).373/             

#4
กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

เลขหนังสือนำส่ง               ลงวันที่        ชื่อพนักงานสอบสวน                            เลขงาน                   วันที่แจ้ง

 
 

   
 


หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์
             พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย


https://www.facebook.com/pages/กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง/1446079775604415

https://www.facebook.com/fingerprint.lampang

varunee

#5
กลุ่มงานตรวจยาเสพติด   ศพฐ.5
สภ.เชียงของ  จว.เชียงราย
       ตามหนังสือที่                            ลงวันที่               ชื่อพนักงานสอบสวน           เลขรายงาน         วันที่แจ้ง    
     
1. ตช 0020(ชร).373/

#6
กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

             เลขหนังสือนำส่ง              ลงวันที่              พนักงานสอบสวน            เลขงาน              ลงวันที่              วันที่แจ้ง
1. ที่ ตช 0020(ชร).373/259      27 ม.ค. 2566       ร.ต.อ.วรายุทธ  จันทร์แก้ว     0468/2566      17 มี.ค. 2566      20 มี.ค. 2566
2. ที่  0020(ชร).373/456            7 ก.พ.  2566       ร.ต.อ.ยศพัทธ์  นันตา          0470/2566      17 มี.ค. 2566      20 มี.ค. 2566
3. ที่  ตช 0020(ชร).373/647     22 ก.พ.  2566       ร.ต.อ.ชิติพัทธ์  วุฒิพุฒิ        0750/2566      24 มี.ค. 2566      24 มี.ค. 2566
4. ที่  ตช 0020(ชร).373/651     22 ก.พ.  2566       ร.ต.อ.ชิติพัทธ์  วุฒิพุฒิ        0751/2566      24 มี.ค. 2566      24 มี.ค. 2566
5. ที่   0020(ชร).373/739         25 ก.พ.  2566       ร.ต.ท.วรายุทธ  จันทร์แก้ว    0752/2566      24 มี.ค. 2566      24 มี.ค. 2566
หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย
#7
กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

สภ.เชียงของ
เลขหนังสือ                           ลงวันที่                   ชื่อพนักงานสอบสวน                         เลขรายงาน              วันที่แจ้ง
ตช 0020(ชร).373/
ติดต่อรับรายงานที่ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.5 ชั้น 3 พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการผู้ที่มาติดต่อขอรับผลการตรวจ