• Welcome to เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5.
 

สภ.ห้างฉัตร

เริ่มโดย chusit, 22 เมษายน 2013 14:34

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

chusit

สภ.ห้างฉัตร


#1
กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุเลขหนังสือนำส่ง                      ลงวันที่                ชื่อพนักงานสอบสวน                  เลขงาน                 วันที่แจ้ง
ตช 0020(ลป).9(14)/568             26 ก.พ.66           ร.ต.อ.ธนะพูน  เครือยะ               ต.038/2566             30 มี.ค.66
ตช 0020(ลป).9(14)/
ตช 0020(ลป).9(14)/
ตช 0020(ลป).9(14)/
ตช 0020(ลป).9(14)/
ตช 0020(ลป).9(14)/

ติดต่อรับรายงานที่ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.5 ชั้น 3 พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการผู้ที่มาติดต่อขอรับผลการตรวจ

#2
กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

 
เลขหนังสือนำส่ง                    ลงวันที่        ชื่อพนักงานสอบสวน                เลขงาน                 วันที่แจ้ง

 0020(ลป).9(14)/4178    23 พ.ย.64    ร.ต.อ.พิชิตชัย  ไชยาโส   ตฝ 0388,ตอ 0391/61     17 ธ.ค.64
0020(ลป).9(14)/3902       3 พ.ย.65    ร.ต.อ.ธนพูน  เครือยะ       ตฝ0304,ตอ0309/65        15 พ.ย.65
0020(ลป).9(14)/3948     7 พ.ย.65     ร.ต.อ.ธนพูน  เครือยะ       ตฝ 0310,ตอ 0315/65          1 ธ.ค.65


หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์
             พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย


https://www.facebook.com/pages/กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง/1446079775604415

https://www.facebook.com/fingerprint.lampang

 
#3
[shadow=red,left]กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5[/shadow]
สภ.ห้างฉัตร จว.ลำปาง
          เลขหนังสือ                     ลงวันที่          ชื่อพนักงานสอบสวน            เลขรายงาน                       วันที่แจ้ง         
0020.(ลป).9(14)/

กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5

#4
    เลขหนังสือ                        ลงวันที่             ชื่อพนักงานสอบสวน                 เลขหนังสือ                                 วันที่แจ้ง  
กลุ่มงานตรวจเอกสาร

เลขหนังสือนำส่ง                     ลงวันที่             พนักงานสอบสวน            เลขหนังสืแจ้งผลการฯ ศพฐ.ที่   ลงวันที่        วันที่แจ้ง

 1

https://www.facebook.com/กลุ่มงานตรวจเอกสาร-ศพฐ๕-175326296362792

#5
กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์


   
เลขหนังสือนำส่ง                   ลงวันที่      พนักงานสอบสวน     เลขหนังสือ  กคพ.ที่     ลงวันที่    วันที่แจ้ง


หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย

#6
กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

             เลขหนังสือนำส่ง                    ลงวันที่              พนักงานสอบสวน                เลขงาน              ลงวันที่             วันที่แจ้ง

1. ที่  ตช 0020(ลป).9(14)/386          3 ก.พ. 2566        พ.ต.ท.มนตรี  ดวงวะนา        0361/2566         9 มี.ค. 2566      10 มี.ค. 2566     
2. ที่  ตช 0020(ลป).9(14)/577        27 ก.พ. 2566        พ.ต.ท.มนตรี  ดวงวะนา        0756/2566       24 มี.ค. 2566      24 มี.ค. 2566     
3. ที่  ตช 0020(ลป).9(14)/576        27 ก.พ. 2566        พ.ต.ท.มนตรี  ดวงวะนา        0757/2566       24 มี.ค. 2566      24 มี.ค. 2566     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย

sirilaks

#7

     
                  เลขหนังสือ               ลงวันที่              ชื่อพนักงานสอบสวน                      เลขรายงาน            วันที่แจ้ง 
1. ที่ 0020(ลป).9(14)/801           16 มี.ค.66          ร.ต.อ.รุ่งเรืองชัย  อุปกาละ              ค.226/2566           30 มี.ค.66
2. ที่ 0020(ลป).9(14)/882           24 มี.ค.66          ร.ต.อ.เอกฤทธิ์  รูปสอาด                ค.240/2566           30 มี.ค.66
3. ที่ 0020(ลป).9(14)/852           21 มี.ค.66          ร.ต.อ.เอกฤทธิ์  รูปสอาด                ป.100/2566           30 มี.ค.66
4. ที่ 0020(ลป).9(14)/
5 .ที่ 0020(ลป).9(14)/
6. ที่ 0020(ลป).9(14)/
7. ที่ 0020(ลป).9(14)/
8. ที่ 0020(ลป).9(14)/
9.ที่ 0020(ลป).9(14)/
หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์
              พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย

#8
[glow=red,2,300][glow=red,2,300]
กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์     ตามหนังสือที่                     ลงวันที่                 พนักงานสอบสวน              เลขหนังสือ กคพ.ที่         ลงวันที่่
 
ตช 0020(ลป).9(14)/

 ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย

     

กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน5
 


0020 (ลป).9(14)/4281   9 ธ.ค.65   ร.ต.อ.ธนพูน เครือยะ   65405-10-049   9 ม.ค.66

หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย