Sitemap -
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
กันยายน 21, 2020, 10:47:58 PM
หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
<a href="http://www.scdc5.forensic.police.go.th/Movie2.swf" target="_blank">http://www.scdc5.forensic.police.go.th/Movie2.swf</a>
<a href="http://www.scdc5.forensic.police.go.th/digital_clock.swf" target="_blank">http://www.scdc5.forensic.police.go.th/digital_clock.swf</a>
สถิติ    หน้าเว็บ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

ดู ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง - Sitemap
หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน ตอบ
1. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่ Admin 142 0
2. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ บทปลงใจ ตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผม มิถุนายน 2563 Pol.Capt.Kittisak 304 3
3. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ประจำเดือน มิถุนายน 2563 Pol.Capt.Kittisak 268 2
4. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารโครงการอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจ ศพฐ.5 เมื่อ 16 มิ.ย. 2563 Admin 198 0
5. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารผบก.ศพฐ.5 เข้าร่วมประชุมบริหารงาน ภ.จว.ลำปาง ครั้งที่ 6/2563 Admin 149 0
6. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐) Admin 125 0
7. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง Admin 136 0
8. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ ๑๘/๒๕๖๓ เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออก Admin 183 0
9. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารร่วมประชุม ประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 10 มิ.ย. 2563 Pol.Capt.Kittisak 216 0
10. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ Admin 154 0
11. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสาร พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร.(1) ได้มาตรวจและติดตามการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการตามโครงการ Admin 179 0
12. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารพล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบช.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจและติดตามการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ตามโครงการ FID Admin 163 0
13. [กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ของ ศพฐ.5 พฐ.จว.ลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Admin 188 0
14. [กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ของ ศพฐ.5 พฐ.จว.แม่ฮ่องสอน กิจกรรมจิตอาสา"กิจกรรมสนับสนุนงานตำรวจ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนา Admin 141 0
15. [กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ของ ศพฐ.5 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปลูกป่า บรรเทาภัยเเล้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพ Admin 150 0
16. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย Admin 308 0
17. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ ๑๗/๒๕๖๓ เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออก Admin 148 0
18. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสาร ผบก.ศพฐ.5 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7   Admin 221 0
19. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙) Admin 126 0
20. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๘) Admin 141 0
21. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Admin 133 0
22. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙) ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แ Admin 127 0
23. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสาร ผบก.ศพฐ.5 เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดลำปาง เขต 4 Admin 228 0
24. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ Admin 161 0
25. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจพ.ร.ฎ.กำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส Admin 133 0
26. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2547 Admin 157 0
27. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับชีวิต ท้องที่ สภ.ร่องเคาะ บริเวณป่าห้วยเหล่าหลวง ม. 6 ต.ร่องเคาะ อ.วั Admin 187 0
28. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง Admin 200 0
29. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจ แนวปฏิบัติสำหรับกิจการและกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการผ่อนปรน ในระยะที่ 2: ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 Admin 168 0
30. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ Admin 195 1
31. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื Admin 148 0
32. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) Admin 139 0
33. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนทางวินัย Admin 239 0
34. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงเรียนนายร้อยตำรวจ_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง Admin 148 0
35. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกียวกับการสอบสวนทางวินัย Admin 152 0
36. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตำรวจภูธรภาค 5_อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง Admin 162 0
37. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ_อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง Admin 156 0
38. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งไม่ลบข้อมูลข่าวสารของ ทว. เกี่ยวกับประวัติอาชญากร Admin 177 0
39. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 (ขอนแก่น)_อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการถอนเรื่องร้องเรียน Admin 132 0
40. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับสำนวนการสืบสวนหรือสอบสวนทางว Admin 138 0
41. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ กองวินัย สำนักงานกำลังพล เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย Admin 156 0
42. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ บช.ก. เกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องเรียน Admin 167 0
43. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ ภ.จว.อุดรธานี เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนทางวินัย Admin 142 0
44. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยเรื่ Admin 148 0
45. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรกา Admin 144 0
46. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 Pol.Capt.Kittisak 365 3
47. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนทางวินัย Admin 148 0
48. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่ง ตร. ที่มิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกสรุปเรื่องของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการท Admin 141 0
49. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ สน.บางรัก เกี่ยวกับบันทึกถ้อยคำพยาน และภาพถ่ายในสำนวนคดี Admin 137 0
50. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย Admin 129 0
51. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ไม่ลบข้อมูลประวัติอาชญากรในทะเบียนประวัติอาชญากร Admin 150 0
52. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกองบัญชาการศึกษา ตร. เกี่ยวกับการดำเนินการสอบคัดเลือก Admin 141 0
53. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ ภ.9 เกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ Admin 140 0
54. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ บก.อก.ภ.5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ Admin 130 0
55. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจภูธราจักราช เกี่ยวกับรายงานประจำวัน Admin 139 0
56. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกองวินัย ตร. เกี่ยวกับบันทึกการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสอบสว Admin 148 0
57. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตำรวจภูธรภาค 1 เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย Admin 141 0
58. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ ภ.จว.ระยอง เกี่ยวกับข้าราชการตำรวจที่ต้องหาคดีอาญา Admin 136 0
59. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ ตร.และกองอุทธรณ์ สง.ก.ตร. เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย Admin 129 0
60. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ สง.ก.ตร. เกี่ยวกับมติ อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการร้องทุกข์ Admin 130 0
61. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ ภ.จว..เพชรบูรณ์ และกองอุทธรณ์ เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนวินัย Admin 140 0
62. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ สง.ก.ตร. เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง Admin 146 0
63. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กองวินัย) เกี่ยวกับผลการสอบสวนข้อเท็ Admin 124 0
64. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจ แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข สำหรับสวนสาธารณะเพื่อออกกำลังกายและเล่นกีฬา Admin 167 0
65. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ สง.ก.ตร. เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน Admin 156 0
66. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกองอุทธรณ์ สง.ก.ตร. เกี่ยวกับเอกสารการสืบสวนข้อเท็จจริงและก Admin 137 0
67. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง Admin 136 0
68. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตำรวจภูธรจังหวัดเลยเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง Admin 140 0
69. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกองอุทธรณ์ สง.ก.ตร. เกี่ยวกับเอกสารการสืบสวนข้อเท็จจริง Admin 179 0
70. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภ.๙_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตำรวจภูธรภาค ๙ เกี่ยวกับเอกสารประกอบหนังสือร้องเรียน Admin 150 0
71. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตม. _อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพิจารณาสั่ Admin 143 0
72. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสภ.เมืองราชบุรี_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือเสนอย้ายข้าราชการตำรวจ Admin 152 0
73. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสภ.ภูพิงคราชนิเวศน์_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุเพลิง Admin 163 0
74. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภ.จว.พิจิตร_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสืบสวนทางวินัย (ยกอุทธรณ์) Admin 216 0
75. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารผบก.ศพฐ.5 มอบเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ตัวแทนกลุ่มงานในสังกัดฯ Pol.Capt.Kittisak 188 0
76. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารโครงการอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจ ศพฐ.5 29 เม.ย. 2563 Pol.Capt.Kittisak 192 0
77. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภ.จว.ราชบุรี_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัญชีลงชื่อปฏิบัติราชการ Admin 226 0
78. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภ.จว.อุบลราชธานี_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกถ้อยคำในสำนวนการตรวจสอบข้อเท็จ Admin 131 0
79. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลตำรวจ_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจร่างกายและการสอบสวนทางวินัย Admin 135 0
80. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งของกองทะเบียนประวัติอาชญากร ตร. กรณีไม่ลบประวัติอาชญากรในทะเบียนประวัติอาชญากร Admin 161 0
81. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง Admin 145 0
82. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภ.จว.ราชบุรี_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง Admin 229 1
83. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสำนักงานจเรตำรวจ_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง Admin 147 0
84. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารกองวินัย ตร._อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง Admin 135 0
85. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนวินัย Admin 131 0
86. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ Admin 265 0
87. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเห็นของเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น Admin 119 0
88. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง Admin 149 1
89. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ สภ.แม่ริม เกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง Admin 135 0
90. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ ภ.จว.สระบุรี เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนวินัย Admin 135 0
91. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ ภ.จว.ปราจินบุรี เกี่ยวกับรายงานชันสูตรบาดแผลและภาพถ่าย Admin 144 0
92. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ ภ.7 เกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง Admin 136 0
93. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ ก.ตร. เกี่ยวกับหนังสือราชการในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง Admin 147 0
94. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกประจำวัน Admin 153 0
95. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Admin 153 0
96. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ ศพฐ.6 เกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดี Admin 149 0
97. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ ตร. เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ลายมือ Admin 211 0
98. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ Admin 168 0
99. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต Admin 288 0
100. [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA Pol.Capt.Kittisak 269 2

• หน้าหลัก| ประวัติ| หน้าที่| ผู้บังคับบัญชา| การติดต่อ| Mapgoogle| Download| Sitemap| สมุดเยี่ยม| เว็บบอร์ด| Wikipedia•

  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ถนนวังเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000   
โทรศัพท์ 0-5421-8396 , 0-5421-8022 โทรสาร 0-5421-8396

Sitemap |Sitemap |Sitemap
Powered by MySQL Powered by PHP Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.336 วินาที กับ 9 คำสั่ง

Page Rank Check