Sitemap -
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
กันยายน 21, 2020, 11:16:08 PM
หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
<a href="http://www.scdc5.forensic.police.go.th/Movie2.swf" target="_blank">http://www.scdc5.forensic.police.go.th/Movie2.swf</a>
<a href="http://www.scdc5.forensic.police.go.th/digital_clock.swf" target="_blank">http://www.scdc5.forensic.police.go.th/digital_clock.swf</a>
สถิติ    หน้าเว็บ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

ดู ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง - Sitemap
หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน ตอบ
1. [สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีเวียงการุ้ง กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 10 0
2. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบเสร็จค่าปรับ Admin 3 0
3. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตำรวจภูธรจังหวัดสตูล_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง Admin 7 0
4. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารการอบรม"การจัดเก็บ DNA คดียาเสพติด" ให้กับข้าราชการตำรวจฯ สังกัด ภ.จว.แพร่ และน่าน Admin 28 0
5. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารการอบรม"การจัดเก็บ DNA คดียาเสพติด" ให้กับข้าราชการตำรวจฯ สังกัด ภ.จว.เชียงราย, พะเยาและ ตชด.32 Admin 48 0
6. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... Admin 94 1
7. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารการอบรม"การจัดเก็บ DNA คดียาเสพติด" ให้กับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานสืบสวนและสอบสวนฯ Admin 54 0
8. [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA 14 ก.ย.2563 Pol.Capt.Kittisak 49 3
9. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสืบสวนทางวินัย Admin 25 0
10. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสภ.เมืองมหาสารคาม_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบเสร็จค่าปรับ Admin 28 0
11. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสภ.เมืองนครสวรรค์_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเ Admin 20 0
12. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสภ.เมืองมหาสารคาม_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบ้ติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ Admin 25 0
13. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓ Admin 49 1
14. [กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ของ ศพฐ.5 พฐ.จว.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาว Admin 56 0
15. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารกิจกรรม กล่าวคำปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ บทปลงใจและตรวจเครื่องแต่งกาย ประจำเดือน กันยายน  2563 Admin 100 1
16. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ประจำเดือน กันยายน 2563 Admin 140 2
17. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ Admin 51 0
18. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๔) Admin 36 0
19. [กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ของ ศพฐ.5 พฐ.จว.พะเยา ร่วมกิจกรรม "ถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง" ตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานของ จังหวัดพะเยา Admin 100 0
20. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง Admin 58 0
21. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสําเนา Admin 47 0
22. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารบรรยายเเละสาธิตเเนวทางการปฏิบัติ-การรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดียาเสพติด แก่ ปปส.ภ.5 Admin 67 0
23. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารบรรยายความรู้เรื่องการตรวจเก็บวัตถุพยานเเละการตรวจพิสูจน์หลักฐาน ให้แก่ เจ้าหน้าที่สรรพสามิตภาคที่ 5 Admin 88 0
24. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ Admin 56 0
25. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ. ๒๕๖๓ Admin 116 1
26. [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA 20 ส.ค.2563 Pol.Capt.Kittisak 150 3
27. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสถานีตำรวจภูธรทุ่งตะโก_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบเสร็จค่าปรับจราจร Admin 65 0
28. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารร่วมประชุม ประชุมบริหาร สพฐ.ตร. ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 14 ส.ค.2563 Pol.Capt.Kittisak 94 0
29. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 ส.ค.2563 Pol.Capt.Kittisak 112 0
30. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารเเนะนำการปฏิบัติในการตรวจเก็บ DNA ที่บุคคลเเละวัตถุพยาน โดยเฉพาะวัตถุพยานประเภทยาเสพติด Admin 84 0
31. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนา Admin 114 0
32. [กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ของ ศพฐ.5 พฐ.จว.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” Admin 90 0
33. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารร่วมกิจกรรม "โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพั Admin 88 0
34. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ บทปลงใจ พร้อมตรวจจำนวน ตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผม 10 ส.ค.2563 Admin 205 2
35. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกประจำวัน Admin 75 0
36. [กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ของ ศพฐ.5 พฐ.จว.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีน Admin 200 0
37. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารร่วมประชุมเพื่อทำการตรวจผลการปฏิบัติงานด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ และผลงานวิชาการ ของผู้รับการประเมิน Admin 81 0
38. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนวินัย Admin 72 0
39. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร.ประจำเดือน  สิงหาคม 2563 Admin 196 2
40. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตำรวจภูธรภาค 7-อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ Admin 81 0
41. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรณีไม่ลบข้อมูลประวัติอาชญากร ในทะเบียนประวัติอาชญากร Admin 96 0
42. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๘/๒๕๖๓ Admin 135 0
43. [คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบข้อเท็จ Admin 75 0
44. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓) Admin 80 0
45. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารผบก.ศพฐ.5 ร่วมประชุมหารือและตรวจร่องรอยการเฉี่ยวชน ซึ่งเป็นเหตุให้ นายจารุชาติ มาดทอง เสียชีวิต Admin 140 1
46. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารผบก.ศพฐ.5 เข้าร่วมการแถลงข่าวการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ ในพื้นที่ สภ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ Admin 93 0
47. [กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ของ ศพฐ.5 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 Admin 230 4
48. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชกา Admin 198 2
49. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา Admin 173 2
50. [กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ของ ศพฐ.5 พฐ.จว.พะเยา นำข้าราชการตำรวจในสังกัดดำเนินกิจกรรม "ถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง" Admin 108 0
51. [สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีสภ.เขาบางแกรก จว.อุทัยธานี  แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ DNA กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 124 0
52. [สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์สภ.นาอิน จว.อุตรดิตถ์ แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ DNA กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 111 0
53. [เรื่องทั่วไป10ที่เที่ยวกาญจนบุรี ไปกี่ทีก็ไม่เบื่อ lovethailand2019 138 0
54. [กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ของ ศพฐ.5 พฐ.จว.แม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมกิจกรรมอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ Admin 110 0
55. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ บทปลงใจ ตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผม 20 กรกฎาคม 2563 Admin 155 0
56. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารผบก.ศพฐ.5 เข้าร่วมประชุมบริหารงาน ภ.จว.ลำปาง ครั้งที่ 7/2563 Admin 87 0
57. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓ Admin 120 0
58. [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ DNA 16 ก.ค.2563 Pol.Capt.Kittisak 168 1
59. [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 16 ก.ค.2563 Pol.Capt.Kittisak 103 0
60. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจหนังสือ ศบค.ม.ท. เรื่อง ประกาศคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อป้องกัน Admin 100 0
61. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจหนังสือ ศบค.ม.ท. เรื่อง ประกาศคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อป้องกัน Admin 107 0
62. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจหนังสือ ศบค.ม.ท. เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปยังจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 8-11 ก.ค. 2 Admin 140 0
63. [คำแนะนำและตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5เอกสารนำเสนอที่ประชุมบริหาร ภ.5 17 ก.ค.2563 Pol.Capt.Kittisak 212 0
64. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ ในหัวข้อ "การตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและการตรวจเก็บวัตถุพยานในคดียาเสพติด" Admin 116 0
65. [กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ของ ศพฐ.5 จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนสายวัฒนธรรม "ตลาดต้องชม" Pol.Capt.Kittisak 130 0
66. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารผบก.ศพฐ.5 ได้ร่วมบรรยาย ในหัวข้อ "วิธีการและเทคนิคการเก็บ DNA" Admin 152 0
67. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฎิบัติหน้าที่ด้านป้องกันปราบปราม Admin 145 0
68. [สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรสภ.ลานกระบือ กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 235 0
69. [สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยสภ.ศรีนคร กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 174 0
70. [สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์สภ.บ้านโคก กลุ่มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.5 188 0
71. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารผบก.ศพฐ.5 ตรวจเยี่ยม พฐ.จว.เชียงราย 2 กรกฎาคม 2563 Admin 141 0
72. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ ๒๐/๒๕๖๓ เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออก Admin 146 0
73. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารผบก.ศพฐ.5 ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี Admin 142 0
74. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 Pol.Capt.Kittisak 281 3
75. [กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ของ ศพฐ.5 พฐ.จว.น่าน ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ วัดเขาน้อย อ.เมือง จ.น่าน Admin 156 0
76. [กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ของ ศพฐ.5 พฐ.จว.พะเยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง" ตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานของ จังหวัดพะเย Admin 126 0
77. [ประชาสัมพันธ์20 ที่เที่ยวกรุงเทพสุดฮิต lovethailand2019 296 0
78. [หน่วยงานอื่นๆแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ทางเว็บไซต์ ศพฐ.5 Admin 219 0
79. [สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ทางเว็บไซต์ ศพฐ.5 Admin 216 0
80. [สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ทางเว็บไซต์ ศพฐ.5 Admin 183 0
81. [สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ทางเว็บไซต์ ศพฐ.5 Admin 146 0
82. [สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ทางเว็บไซต์ ศพฐ.5 Admin 151 0
83. [สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ทางเว็บไซต์ ศพฐ.5 Admin 191 0
84. [สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ทางเว็บไซต์ ศพฐ.5 Admin 203 0
85. [สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ทางเว็บไซต์ ศพฐ.5 Admin 208 0
86. [สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ทางเว็บไซต์ ศพฐ.5 Admin 199 0
87. [สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดตากแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ทางเว็บไซต์ ศพฐ.5 Admin 238 0
88. [หน่วยงานอื่นๆแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ทางเว็บไซต์ ศพฐ.5 Admin 248 0
89. [ภ.จว.แพร่แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ทางเว็บไซต์ ศพฐ.5 Admin 110 0
90. [ภ.จว.พะเยาแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ทางเว็บไซต์ ศพฐ.5 Admin 239 0
91. [ภ.จว.น่านแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ทางเว็บไซต์ ศพฐ.5 Admin 301 0
92. [ภ.จว.แม่ฮ่องสอนแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ทางเว็บไซต์ ศพฐ.5 Admin 167 0
93. [ภ.จว.เชียงรายแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ทางเว็บไซต์ ศพฐ.5 Admin 122 0
94. [ภ.จว.เชียงใหม่แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ทางเว็บไซต์ ศพฐ.5 Admin 126 0
95. [ภ.จว.ลำพูนแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ทางเว็บไซต์ ศพฐ.5 Admin 174 0
96. [ภ.จว.ลำปางแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ทางเว็บไซต์ ศพฐ.5 Admin 178 0
97. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 Admin 446 13
98. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารการอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ "ตัวอย่างคดีสำคัญและการตรวจที่เกิดเหตุในคดีระเบิด" แก่ นวท.(สบ 1) บรรจุให Admin 195 0
99. [กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสาร ผบก.ศพฐ.5 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม พฐ.จว.เชียงใหม่ Admin 197 0
100. [ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่ Admin 133 0

• หน้าหลัก| ประวัติ| หน้าที่| ผู้บังคับบัญชา| การติดต่อ| Mapgoogle| Download| Sitemap| สมุดเยี่ยม| เว็บบอร์ด| Wikipedia•

  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ถนนวังเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000   
โทรศัพท์ 0-5421-8396 , 0-5421-8022 โทรสาร 0-5421-8396

Sitemap |Sitemap |Sitemap
Powered by MySQL Powered by PHP Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.364 วินาที กับ 9 คำสั่ง

Page Rank Check