Sitemap -
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
พฤษภาคม 29, 2022, 12:32:41 AM
หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
<a href="http://www.scdc5.forensic.police.go.th/Movie2.swf" target="_blank">http://www.scdc5.forensic.police.go.th/Movie2.swf</a>
<a href="http://www.scdc5.forensic.police.go.th/digital_clock.swf" target="_blank">http://www.scdc5.forensic.police.go.th/digital_clock.swf</a>
สถิติ    หน้าเว็บ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

ดู ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง - Sitemap
บอร์ด หัวข้อ หัวข้อ กระทู้
คำแนะนำและตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 18 19
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 รวมข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 114 202
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ของ ศพฐ.5 ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาใน การทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ 85 107
กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสาร รวมภาพกิจกรรมของหน่วยงาน ศพฐ.๕ ที่ได้จัดขึ้น และมีข้อมูลข่าวสารที่ให้หน่วยงานในสังกัดไว้ดาวน์โหลด 637 1384
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ของหน่วย การให้ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือแก่ประชาชนและสื่อมวลชน 14 16
ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย กฏ ก.ตร. หนังสือ ฯลฯ ที่น่าสนใจ นำระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในหน้าที่ของตำรวจ 158 294
คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร นำคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย ที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 135 148
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับนิติวิทยาศาตร์ตำรวจ สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนะนำ ให้ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจทั่วๆไปที่ไม่เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หรือคดีความ 19 74
โครงการ"ตำรวจไทยใจสะอาด" ศพฐ.5 “ทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์” เมื่อข้าราชการตำรวจได้ยึดหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังนี้แล้วการประกอบกิจการในหน้าที่ย่อมเป็นไปอย่างโปร่งใส มีมาตรฐาน สังคมและประชาชนก็จะเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อองค์กรตำรวจ 9 18
ภ.จว.ลำปาง แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ที่ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วจากกลุ่มงานของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จาก สภ.ในสังกัด ภ.จว.ลำปาง 26 187
ภ.จว.ลำพูน แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ที่ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วจากกลุ่มงานของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จาก สภ.ในสังกัด ภ.จว.ลำพูน 16 78
ภ.จว.เชียงใหม่ แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ที่ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วจากกลุ่มงานของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จาก สภ.ในสังกัด ภ.จว.เชียงใหม่ 48 254
ภ.จว.เชียงราย แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ที่ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วจากกลุ่มงานของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จาก สภ.ในสังกัด ภ.จว.เชียงราย 30 182
ภ.จว.แม่ฮ่องสอน แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ที่ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วจากกลุ่มงานของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จาก สภ.ในสังกัด ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 20 92
ภ.จว.น่าน แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ที่ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วจากกลุ่มงานของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จาก สภ.ในสังกัด ภ.จว.น่าน 25 119
ภ.จว.พะเยา แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ที่ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วจากกลุ่มงานของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จาก สภ.ในสังกัด ภ.จว.พะเยา 13 77
ภ.จว.แพร่ แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ที่ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วจากกลุ่มงานของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จาก สภ.ในสังกัด ภ.จว.แพร่ 22 126
หน่วยงานอื่นๆ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ได้สังกัด ภ.5 6 6
แบบตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 แบบตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 2 2
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดตาก แจ้งผลตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ 17 18
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ 20 20
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ 22 25
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ 17 21
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ 17 19
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ 17 18
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ 7 7
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ 13 14
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ 15 17
หน่วยงานอื่นๆ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ได้ขึ้นกับ ภ.6 3 3
คำแนะนำและตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 แบบตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 และคำแนะนำในการส่งวัตถุพยานเอกสารเพื่อให้ตรวจพิสูจน์ 2 2
หนังสืออนุมัติตรวจพิสูจน์งานเอกสาร พื้นที่ ภ.6และพื้นที่ใกล้เคียง ผบช.สพฐ.ตร.ได้อนุมัติให้ ศพฐ.5 มีอำนาจในการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานประเภทงานเอกสาร พื้นที่ ภ.6และพื้นที่ใกล้เคียง 1 2
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดตาก สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดตาก 11 13
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ 7 7
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก 13 17
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร 10 12
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย 9 10
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 10 12
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี 4 4
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ 8 8
สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร 7 7
ติดต่อสอบถาม ช่องทางในการติดต่อสอบถาม ความต้องการของประชาชน หรือข้าราชการตำรวจ ว่าต้องการทราบข้อมูลใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงาน 2 2
เรื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ ไอทีฯลฯ สำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ แนะนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไอที แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการรับรู้ไม่มากก็น้อย 29 55
แนะนำเว็บไซต์ แนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจ ให้ความรู้ ที่อาจนำมาประยุกต์การใช้งาน 28 37
สถานที่ในจังหวัดลำปางที่น่าสนใจ เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สถานที่จังหวัดลำปางที่น่าสนใจ เช่น วัด แหล่งท่องเที่ยว 14 59
เรื่องทั่วไป สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนะนำหรือให้ความรู้ทั่วไป 130 335
มุมคลายเครียด นำเรื่องสนุก ๆ ขำขำ น่าหัวเราะ แปลกๆฯลฯ เพื่อผ่อนการทำงาน ทำให้จิตใจแจ่มใส อมยิ้ม ยิ้มหรือหัวเราะได้ 43 72
ถาม ตอบ ปัญหาต่างๆ สำหรับถามตอบปัญหาที่ต้องการทราบหรืออื่นๆ 1 1

• หน้าหลัก| ประวัติ| หน้าที่| ผู้บังคับบัญชา| การติดต่อ| Mapgoogle| Download| Sitemap| สมุดเยี่ยม| เว็บบอร์ด| Wikipedia•

  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ถนนวังเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000   
โทรศัพท์ 0-5421-8396 , 0-5421-8022 โทรสาร 0-5421-8396

Sitemap |Sitemap |Sitemap
Powered by MySQL Powered by PHP Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.104 วินาที กับ 9 คำสั่ง

Page Rank Check