กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ -
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ธันวาคม 08, 2019, 06:08:30 PM
หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
<a href="http://www.scdc5.forensic.police.go.th/Movie2.swf" target="_blank">http://www.scdc5.forensic.police.go.th/Movie2.swf</a>
<a href="http://www.scdc5.forensic.police.go.th/digital_clock.swf" target="_blank">http://www.scdc5.forensic.police.go.th/digital_clock.swf</a>
สถิติ    หน้าเว็บ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

ดู ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 7 8 9 [10]

 91 
 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2019, 01:12:47 PM 
เริ่มโดย Admin - กระทู้ล่าสุด โดย Admin
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท. วิสิฐ อธิวาส นวท.(สบ3) พฐ.จว.พะเยา และข้าราชการในสังกัด ร่วมกันสวดมนต์ กล่าวคำปฏิณาญตน อุดมคติตำรวจ บทปลงใจ และตรวจเครื่องแต่งกาย 92 
 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2019, 01:10:37 PM 
เริ่มโดย Admin - กระทู้ล่าสุด โดย Admin
วันที่28 ต.ค.2562 เวลา 09.00 น.พ.ต.ท.หญิง นลินรัตน์  สังวรสิงห์ นวท.(สบ3) พฐ.จว.ลำพูน ได้ชี้แจงข้อราชการประจำสัปดาห์ ร่วมกันสวดมนต์ กล่าวคำปฏิณาญตน อุดมคติตำรวจ บทปลงใจ และตรวจเครื่องแต่งกาย


 93 
 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2019, 01:09:29 PM 
เริ่มโดย Admin - กระทู้ล่าสุด โดย Admin
วันที่วันที่ 28 ต.ค.2562 เวลา 08.00 น.พ.ต.ท.หญิง วัชรพรรณ วะรินทร์ นวท.(สบ 3) พฐ.จว.น่าน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้กล่าวคำปฎิญาณ อุดมคติ บทปลงใจ ตรวจเครื่องแบบและทรงผม 94 
 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2019, 01:03:55 PM 
เริ่มโดย Admin - กระทู้ล่าสุด โดย Admin
วันที่28 ต.ค. 2562 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ผบก.ศพฐ.5 ติดภารกิจเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จว.ลำปาง จึงมอบหมายให้ พ.ต.อ.สนธิ์ จันทานานนท์ นวท.(สบ 4) กสก.ศพฐ.5 นำข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ บทปลงใจ พร้อมตรวจจำนวน และตรวจเครื่องแต่งกาย 95 
 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2019, 09:39:34 AM 
เริ่มโดย Admin - กระทู้ล่าสุด โดย กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.5

      เลขหนังสือ                ลงวันที่             ชื่อพนักงานสอบสวน         เลขรายงาน         วันที่แจ้ง 0020(ชม).4(24)/2706   13 ส.ค.62   ร.ต.อ.มานิตย์  ทองคำ   62053004   28 ต.ค.62
            
            

หมายเหตุ  ให้ทำหนังสือมาขอรับผลการตรวจพิสูจน์  โดยระบุ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง  ของผู้มาขอรับผลการตรวจพิสูจน์             
พร้อมแสดงบัตรประจำตัวด้วย


 96 
 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2019, 04:07:13 PM 
เริ่มโดย Admin - กระทู้ล่าสุด โดย Admin

จรรยาบรรณของตำรวจ

ข้อ ๑๖ ข้าราชการตำรวจจะต้องสำนึกในการให้บริการประชาชนด้านอำนวยความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ประชาชนมีความเลื่อมใส เชื่อมั่นและศรัทธา ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้

(๑) อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการร้องทุกข์กล่าวโทษ ขออนุญาต ขอข้อมูลข่าวสาร หรือติดต่อราชการอื่น ด้วยความเต็มใจ เป็นมิตร ไม่
เลือกปฏิบัติและรวดเร็ว เพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิหรือเสรีภาพตามกฎหมาย

(๒) สุภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติประชาชนเพื่อให้เกิดความน่าเคารพยำเกรง ไม่ใช้ถ้อยคำ กิริยา หรือท่าทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น
หรือเหยียดหยามประชาชน

(๓) ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ต้องดำรงตนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมและเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ

(๔) พกพาอาวุธตามระเบียบแบบแผน ไม่จับหรือถืออาวุธ หรือเล็งอาวุธไปยังบุคคลโดยปราศจากเหตุอันสมควร

(๕) พกพาเอกสารหรือตราประจำตัว และแสดงเอกสารหรือตราประจำตัวเมื่อมีบุคคลร้องขอ

ข้อ ๑๗ เมื่อเข้าจับกุมหรือระงับการกระทำผิด ข้าราชการตำรวจต้องยึดถือและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งต้องประพฤติ
ปฏิบัติดังนี้
 
(๑) แสดงถึงการอุทิศตนและจิตใจให้แก่การปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญและมีสติปัญญา

(๒) ยืนหยัดเจตนารมณ์ในการรักษากฎหมายให้ถึงที่สุด และดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำความผิด ทั้งนี้ให้ระลึกเสมอว่าการใช้กฎหมายจะต้อง
คำนึงถึงหลักมนุษยธรรมด้วย

(๓) ไม่ใช้มาตรการรุนแรง เว้นแต่การใช้มาตรการปกติแล้วไม่เพียงพอ ที่จะหยุดยั้งผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องสงสัยได้

ข้อ ๑๘ ข้าราชการตำรวจต้องตระหนักว่า การใช้อาวุธ กำลัง หรือความรุนแรงเป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุด ข้าราชการตำรวจอาจใช้อาวุธ กำลัง
หรือความรุนแรง ได้ต่อเมื่อมีความจำเป็นภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบแบบแผน หรือเมื่อผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องสงสัยใช้อาวุธต่อสู้ขัดขวางการจับกุม หรือเพื่อช่วยบุคคลอื่นที่อยู่ในอันตรายต่อชีวิต

เมื่อมีการใช้อาวุธ กำลัง หรือความรุนแรง ไม่ว่าจะมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ ข้าราชการตำรวจต้องรายงานเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตาม
ระเบียบแบบแผนทันที

ข้อ ๑๙ ในการรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การสอบปากคำ หรือการซักถามผู้กระทำความผิด ผู้ต้องหา ผู้ที่อยู่ในความควบคุม
ตามกฎหมาย ผู้เสียหาย ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ หรือบุคคลอื่น ข้าราชการตำรวจต้องแสดงความเป็นมืออาชีพโดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการตำรวจ
รวมทั้งใช้ปฏิภาณไหวพริบและสติปัญญา เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้

(๑) ไม่ทำการทารุณหรือทารุณกรรมต่อบุคคล หรือต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลนั้น

(๒) ไม่ใช้จ้าง วาน หรือยุยงส่งเสริม หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทารุณหรือทารุณกรรมต่อบุคคล หรือต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลนั้น
94 คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

(๓) ไม่กระทำการข่มขู่หรือรังควาน หรือไม่ใช้อำนาจที่มิชอบ หรือแนะนำเสี้ยมสอนบุคคลให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือปรักปรำผู้อื่น

(๔) ไม่กักขังหรือหน่วงเหนี่ยวบุคคลที่ยังไม่ได้ถูกจับกุมตามกฎหมายเพื่อการสอบปากคำ

(๕) ไม่ใช้อำนาจที่มิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานข้อ ๒๐ ข้าราชการตำรวจต้องควบคุมดูแลบุคคลที่อยู่ในการควบคุม
ของตนอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและมีมนุษยธรรม ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้

(๑) ไม่ผ่อนปรนให้บุคคลนั้นมีสิทธิหรือได้ประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผน

(๒) ไม่รบกวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับทนายความตามสิทธิแห่งกฎหมาย

(๓) จัดให้บุคคลได้รับการรักษาพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทย์ตามสมควรแก่กรณีเมื่อบุคคลนั้นมีอาการเจ็บป่วยหรือร้องขอ

(๔) ไม่ควบคุมเด็กและเยาวชนร่วมกับผู้กระทำความผิดที่เป็นผู้ใหญ่หรือไม่คุมขังผู้หญิงร่วมกับผู้ชาย เว้นแต่เป็นกรณีที่มีกฎหมายและระเบียบ
แบบแผนอนุญาต

ข้อ ๒๑ ข้อมูลข่าวสารที่ข้าราชการตำรวจได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๑๙ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่อื่น ข้าราชการตำรวจจะต้องรักษาข้อมูล
ข่าวสารนั้นเป็นความลับอย่างเคร่งครัดเพราะอาจเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์หรือชื่อเสียงของบุคคล หรืออาจเป็นคุณหรือเป็นโทษทั้งต่อผู้เสียหายหรือ
ผู้กระทำความผิดข้าราชการตำรวจจะเปิดเผยข้อมูลนั้นได้ต่อเมื่อมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์ในราชการตำรวจที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น
-------------------------------------

ที่มา : คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

 97 
 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2019, 08:56:59 PM 
เริ่มโดย Admin - กระทู้ล่าสุด โดย Admin
    
วันที่  23 ต.ค. 2562 เวลา 19.00 น. พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ผบก.ศพฐ. 5 นำข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง


ถ่ายภาพร่วมกับนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
 98 
 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2019, 03:16:29 PM 
เริ่มโดย Pol.Lt.Kittisak - กระทู้ล่าสุด โดย Admin
วันนี้ (๒๓ ต.ค. ๒๕๖๒) เวลา ๐๗.๐๐ น. ข้าฯ พ.ต.ท.จุลเดช ว่องไว  นวท.(สบ๒) พฐ.จว.น่าน ได้รับคำสั่งจาก นวท.(สบ.๓)ฯ ให้นำข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.น่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร, พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า)
 99 
 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2019, 02:46:40 PM 
เริ่มโดย Pol.Lt.Kittisak - กระทู้ล่าสุด โดย Admin 100 
 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2019, 01:01:23 PM 
เริ่มโดย Pol.Lt.Kittisak - กระทู้ล่าสุด โดย Pol.Lt.Kittisak
วันที่ 23 ต.ค. 2562 พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ผบก.ศพฐ. 5 นำข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ
 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา 06.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 57 รูป และเวลา 08.00 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ หอประชุม จว.ลำปาง

หน้า: 1 ... 7 8 9 [10]

• หน้าหลัก| ประวัติ| หน้าที่| ผู้บังคับบัญชา| การติดต่อ| Mapgoogle| Download| Sitemap| สมุดเยี่ยม| เว็บบอร์ด| Wikipedia•

  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ถนนวังเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000   
โทรศัพท์ 0-5421-8396 , 0-5421-8022 โทรสาร 0-5421-8396

Sitemap |Sitemap |Sitemap
Powered by MySQL Powered by PHP Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.469 วินาที กับ 14 คำสั่ง

Page Rank Check