เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร => ข้อความที่เริ่มโดย: Admin ที่ พฤศจิกายน 01, 2021, 01:24:53 PMหัวข้อ: ตำรวจภูธรภาค 7_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นก
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ พฤศจิกายน 01, 2021, 01:24:53 PM
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/11/01/uPIJVe.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/11/01/uPIGEt.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/11/01/uPIeYl.jpg)