เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร => ข้อความที่เริ่มโดย: Admin ที่ กันยายน 21, 2021, 02:55:57 PMหัวข้อ: อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรณีไม่ลบข้อมูลประวัติอาชญากร ในทะเบียนประวัติอาชญากร
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ กันยายน 21, 2021, 02:55:57 PM
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/09/21/CCPjkv.jpg) (https://www.picz.in.th/image/CCPjkv)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/09/21/CCPlOE.jpg) (https://www.picz.in.th/image/CCPlOE)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/09/21/CCPoaN.jpg) (https://www.picz.in.th/image/CCPoaN)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/09/21/CCPAzV.jpg) (https://www.picz.in.th/image/CCPAzV)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/09/21/CCPsnS.jpg) (https://www.picz.in.th/image/CCPsnS)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/09/21/CCPPxQ.jpg) (https://www.picz.in.th/image/CCPPxQ)