เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร => ข้อความที่เริ่มโดย: Admin ที่ กันยายน 21, 2021, 02:55:06 PMหัวข้อ: อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งไม่ลบข้อมูลประวัติอาชญากร ในทะเเบียนประวัติอาชญ
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ กันยายน 21, 2021, 02:55:06 PM
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/09/21/CCPwAz.jpg) (https://www.picz.in.th/image/CCPwAz)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/09/21/CCP1L8.jpg) (https://www.picz.in.th/image/CCP1L8)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/09/21/CCPZkR.jpg) (https://www.picz.in.th/image/CCPZkR)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/09/21/CCPcO0.jpg) (https://www.picz.in.th/image/CCPcO0)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/09/21/CCPgXu.jpg) (https://www.picz.in.th/image/CCPgXu)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/09/21/CCPRzZ.jpg) (https://www.picz.in.th/image/CCPRzZ)