เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร => ข้อความที่เริ่มโดย: Admin ที่ กันยายน 21, 2021, 02:51:17 PMหัวข้อ: อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งไม่ลบข้อมูลประวัติอาชญากร ในทะเเบียนประวัติอาชญ
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ กันยายน 21, 2021, 02:51:17 PM
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/09/21/CCAXut.jpg) (https://www.picz.in.th/image/CCAXut)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/09/21/CCAaIe.jpg) (https://www.picz.in.th/image/CCAaIe)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/09/21/CCAvwl.jpg) (https://www.picz.in.th/image/CCAvwl)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/09/21/CCAGDk.jpg) (https://www.picz.in.th/image/CCAGDk)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/09/21/CCAJJv.jpg) (https://www.picz.in.th/image/CCAJJv)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/09/21/CCAehE.jpg) (https://www.picz.in.th/image/CCAehE)