เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร => หัวข้อที่ตั้งโดย: chusit เมื่อ 07 กรกฎาคม 2021 15:47

ชื่อ: สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์_อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนคด
โดย: chusit เมื่อ 07 กรกฎาคม 2021 15:47
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/07/07/sVrEYl.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/07/07/sVrqVe.jpg)