เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร => ข้อความที่เริ่มโดย: Admin ที่ มิถุนายน 08, 2021, 10:21:48 AMหัวข้อ: อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งไม่ลบข้อมูลประวัติอาชญากรในทะเบียนประวัติอาชญาก
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ มิถุนายน 08, 2021, 10:21:48 AM
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/06/08/PMvgv2.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/06/08/PMvRB1.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/06/08/PMvxUy.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/06/08/PMvQ8D.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/06/08/PMvq79.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/06/08/PMv5cJ.jpg)