เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 => ข้อความที่เริ่มโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ เมษายน 23, 2021, 03:21:40 PMหัวข้อ: ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ...
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ เมษายน 23, 2021, 03:21:40 PM
ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ...

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/23/Ab8J50.jpg)

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/23/Ab8LHu.jpg)

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/23/Ab8mSZ.jpg)

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/23/Ab8ygI.jpg)

(https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/23/Ab8FCP.jpg)