เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

คำแนะนำ => คำแนะนำและตัวอย่างหนังสือนำส่งวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 => ข้อความที่เริ่มโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ มีนาคม 15, 2021, 03:15:33 PMหัวข้อ: งานทะเบียนประวัติอาชญากร ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
เริ่มหัวข้อโดย: Pol.Capt.Kittisak ที่ มีนาคม 15, 2021, 03:15:33 PM
งานทะเบียนประวัติอาชญากร ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

แบบฟอร์มขอตรวจสอบประวัติฯ

ขออุปสมบท (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/files/crd05/crd05_01.docx)

งานราชการ (คนต่างชาติ) (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/files/crd05/crd05_02.docx)

งานราชการ (คนไทย) (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/files/crd05/crd05_03.docx)

งานเอกชน (คนต่างชาติ) (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/files/crd05/crd05_04.docx)

งานเอกชน (คนไทย) (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/files/crd05/crd05_05.docx)

บริษัทรักษาความปลอดภัย (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/files/crd05/crd05_06.docx)

หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/files/crd05/crd05_07.doc)

แบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบประวัติด้วยชื่อและชื่อสกุล (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/files/crd05/crd05_081.xls)

เอกสารประกอบการตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ-ชื่อสกุล (http://www.scdc5.forensic.police.go.th/files/crd05/crd05_082.docx)


(http://www.scdc5.forensic.police.go.th/images/crd05/crd_pfsc5_2021.jpg)