เว็บบอร์ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง

หมวดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ => คำวินิฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร => ข้อความที่เริ่มโดย: Admin ที่ มกราคม 05, 2021, 04:19:48 PMหัวข้อ: อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการดำเนินการทางวินัย (ยกอุทธรณ์บางรายการ)
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ มกราคม 05, 2021, 04:19:48 PM
(https://www.img.in.th/images/15ddb5e6d52f800acf8c8d964d914485.jpg)
(https://www.img.in.th/images/51153efa6b77d25e15908d682cb20ac1.jpg)
(https://www.img.in.th/images/3adeb15b91fb091c0d0e9833c50eb112.jpg)
(https://www.img.in.th/images/1d1059954cbdd3f85561513ba7fd5606.jpg)
(https://www.img.in.th/images/3ccb84d854a1bf8f940b4f3f4f644df7.jpg)